Skip to content

07.04.2022 COMUNICAT privind proiectul

,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-
Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin
achiziția de echipamente de protecție medicală”
Cod SMIS 143491

Municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu 21 de unități de învățământ preuniversitar din Municipiul
Cluj-Napoca, implementeaza proiectul ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ
preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie
generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, Cod
SMIS 143491, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară
(AP) 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul
Specific (OS) 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Apel proiecte –
POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării
situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității a 21 de unități de învățământ de stat din
municipiul Cluj-Napoca de a gestiona situația cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2,
prin realizarea achizițiilor necesare pentru prevenirea infectării și asigurarea condițiilor optime de
funcționare în contextul pandemic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Capacitate de gestionare a situației de criză crescută pentru 22 de instituții membre ale
parteneriatului, până la finalizarea implementării proiectului.
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”
2. Asigurarea condițiilor optime de funcționare în contextul pandemic a 21 de unități de
învățământ public din municipiul Cluj.
3. Prevenirea răspândirii și depistarea precoce a persoanelor infectate potențial cu virusul Covid-19,
în cadrul a 21 de unități de învățământ din municipiul Cluj-Napoca.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
* Număr de entitați publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARSCoV-
2 – 21
* Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19, pentru
21 de unitati de invatamant din Cluj-Napoca.

Valoarea totală a proiectului: 4.787.833,58 lei
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 4.787.828,98 lei
Data începerii proiectului: 01.02.2020
Data semnării contractului de finanțare: 17.03.2022
Data finalizării proiectului: 30.06.2022
Cod SMIS: 143491
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020
Date de contact: Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001
Tel. 0264-596030, int. 4637
e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”