Skip to content

Organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX-a

la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca,

an școlar 2019-2020

 • Ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2019-2020, poate fi accesat aici.
 • Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale poate fi accesată aici.


Structura claselor sportive pentru anul școlar 2019-2020

la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca:

ATLETIsm - O clasă - fete si băieți - 28 locuri

Fotbal - doua clase - fete si băieți - 56 locuri

Handbal - O clasă - BĂIEȚI și VOLEI FETE- 28 locuri

MOZAIC - O clasă - 28 locuri

CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

GRAFICUL ACȚIUNILOR ÎN VEDEREA ADMITERII

ETAPA I:

 • 8-9 mai 2019: eliberarea, de către școala de proveniență, a anexelor la fișele de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini
 • 13-14 mai 2019: înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 15-17 mai 2019: desfășurarea probelor de aptitudini
 • 20 mai 2019: comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • 11 iunie 2019: actualizarea listei candidaților admiși la probele de aptitudini (după încheierea situației la învățătură) prin eliminarea candidaților corigenți sau repetenți
 • 3 iulie 2019: afișarea listei finale a elevilor admiși în clasele a IX-a de la Liceul cu Program Sportiv
 • 4 iulie 2019: Ridicarea fișelor de înscriere ale candidaților respinși
 • 15 – 18 iulie 2019: confirmarea locului ocupat, prin completarea dosarelor de înscriere ale elevilor admiși în clasele a IX-a

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

       15.05.2019, ora 8 – FOTBAL FETE             – la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

·        15.05.2019, ora 8 – FOTBAL MOZAIC         – la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

       15.05.2019, ora 8 – MOZAIC                       – la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

       16.05.2019, ora 8 – VOLEI                            – la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

·     16.05.2019, ora 8 – FOTBAL BĂIEȚI          – la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

·      17.05.2019, ora 8 – ATLETISM                    – la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

·        17.05.2019, ora 8 – HANDBAL                       – la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

*ELEVII SE VOR PREZENTA CU ECHIPAMENT SPORTIV ADECVAT ȘI CARTEA DE IDENTITATE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROBELE DE APTITUDINI ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A IX-A

  • dosar plic
  • cerere tip de înscriere (modelul se obține de la Liceul cu Program Sportiv, la înscriere)
  • copie de pe cartea de identitate a elevului
  • copie de pe certificatul de naștere al elevului
  • anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini (de la școala de proveniență)
  • adeverința de la medic cu mențiunea ” PENTRU ÎNSCRIERE LA LICEU SPORTIV “
  • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu este legitimat la un alt club sportiv (modelul se obține de la Liceul cu Program Sportiv)
  • acord de transfer pe perioadă nedeterminată (în cazul în care este legitimat la un alt club sportiv)
  • dovada legitimării la un club sportiv, pentru candidații care se înscriu la clasa mozaic.