Skip to content
Organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a IX-a la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca, an școlar 2023-2024

Rezultate

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

Elevii declarați admiși în clasele a IX-a vor aduce la secretariatul liceului, în zilele de 6 și 7 iulie 2023, între orele 11-14, FIȘA DE ÎNSCRIERE în original.
În perioada 20-25 iulie 2023 se va confirma locul, prin completarea dosarului cu următoarele documente:
– Diploma de absolvire a gimnaziului
– Foaia matricolă pentru clasele I-VIII
– Fișa medicală
Elevii declarați respinși vor putea să își ridice dosarele în perioada 10-12 iulie 2023, între orele 11-14.

Conducerea unității

Informatii utile

 • Organizarea si desfașurarea admiterii in clasa a IX-a la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2023-2024

Structura claselor sportive pentru anul școlar 2023-2024

la Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca:

 • 1 clasă cu specializarea atletism                    (fete/băieți)                     24 locuri
 • 1,5 clasă cu specializarea fotbal           (băieți)                            36 locuri
 • 0,5 clasă cu specializarea fotbal           (fete)                              12 locuri
 • 0,5 clasa cu specializarea handbal        (băieți)                            12 locuri
 • 0,5 clasa cu specializarea volei            (fete)                              12 locuri
 • 2 clase cu specializarea mozaic           (fete/băieți)                     48 locuri

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROBELE DE APTITUDINI

IN VEDEREA ADMITERII IN CLASA A IX-A

 • dosar plic
 • cerere tip de înscriere (disponibilă pe site și la secretariatul liceului)
 • copie de pe cartea de identitate a elevului
 • copie de pe certificatul de naştere al elevului
 • anexa la fişa de înscriere pentru participare la probele de aptitudini (se obține de la şcoala de provenienţă)
 • adeverinţa de la medic cu menţiunea “SE ELIBEREAZĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA LICEU SPORTIV“, eliberată cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea înscrierii.
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu este legitimat la un alt club sportiv (pentru toate clasele, cu excepția celor „Mozaic”); declarația este disponibilă pe site și la secretariatul liceului
 • acord de transfer (în cazul în care este legitimat la un alt club sportiv)
 • elevii care se înscriu la clasele mozaic vor prezenta, în copie, dovada legitimării  la un club sportiv din Cluj-Napoca, vizată pe anul în curs (condiție obligatorie pentru înscrierea la această clasă).

 

CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024

FOARTE IMPORTANT!!!

GRAFICUL ACȚIUNILOR ÎN VEDEREA ADMITERII

ETAPA I:

 • 10-12 mai 2023: eliberarea, de către şcoala de provenienţă, a anexelor la fişele de înscriere pentru elevii care doresc sa participe la probe de aptitudini
 • 15-16 mai 2023: înscrierea pentru probele de aptitudini, între orele 8 și 18
 • 17-18 mai 2023: desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 22 mai 2023: afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • 15 iunie 2023: actualizarea listei candidaţilor admişi la probele de aptitudini (după încheierea situaţiei la învăţătură) prin eliminarea candidaților corigenți sau repetenți
 • 4-5 iulie 2023: candidaţii admişi la probele de aptitudini depun la secretariatul liceului FIŞA DE ÎNSCRIERE în original pentru calcularea mediei de admitere în clasele sportive.
 • 5 iulie 2023: AFIŞAREA LISTEI CANDIDAŢILOR ADMIŞI IN CLASELE PENTRU CARE S-AU SUSŢINUT PROBE DE APTITUDINI
 • 6 iulie 2023: ridicarea anexei la fişele de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
 • 20 iulie – 25 iulie 2023: depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a pentru elevii admişi în clasele sportive.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA

·                    17.05.2023, ora 9.00       – VOLEI

·                    17.05.2023, ora 14.00     – MOZAIC

·                    18.05.2023, ora 9.00       – ATLETISM            

·                    18.05.2023, ora 9.00       FOTBAL BĂIEȚI

·                    18.05.2023, ora 9.00       – FOTBAL FETE 

 ·          18.05.2023, ora 9.00       – HANDBAL                  

 

ELEVII SE VOR PREZENTA LA SEDIUL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV DIN STRADA ARINILOR NR. 9, CU ECHIPAMENT SPORTIV ADECVAT ȘI CARTEA DE IDENTITATE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

Elevii declarați admiși în clasele a IX-a vor aduce la secretariatul liceului, în zilele de 6 și 7 iulie 2023, între orele 11-14, FIȘA DE ÎNSCRIERE în original.
În perioada 20-25 iulie 2023 se va confirma locul, prin completarea dosarului cu următoarele documente:
– Diploma de absolvire a gimnaziului
– Foaia matricolă pentru clasele I-VIII
– Fișa medicală
Elevii declarați respinși vor putea să își ridice dosarele în perioada 10-12 iulie 2023, între orele 11-14.

Conducerea unității

Ultimele medii de admitere în liceu, 2023:

 

 • Atletism                                  7,63
 • Fotbal băieți                           7,98
 • Fotbal fete                              7,47
 • Handbal                                 7,68
 • Volei                                       8,79
 • Mozaic                                    8,86